Praktisch

Praktische info voor de opvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar

Kinderdagverblijf Pierewiet is een zelfstandig opvanginitiatief.
Alles wat in de kinderopvang gebeurt, staat onder toezicht van Kind en Gezin.

De kindjes staan vanzelfsprekend centraal in de crèche. Hoe zorgen wij daarvoor in de praktijk? 

 • De kinderen worden opgevangen door gediplomeerde kinderverzorgsters, met de nodige ervaring.
 • De kinderen worden uitsluitend overdag opgevangen, tussen 7 uur en 19 uur.
 • De kinderen verblijven in een voor hen aangepaste en veilige omgeving. Voor de allerkleinsten is dit de babyhoek, waar ze vrijuit kunnen spelen. Deze babyhoek is afgeschermd van de al iets grotere kindjes.
 • Kinderen die zelfstandig kunnen spelen, beschikken over een ruime living waar zij zich kunnen uitleven met het aangeboden speelgoed.
 • Indien het weer het toelaat, kunnen de kindjes onder begeleiding buiten spelen.

 

Hoe ziet een normale opvangdag er uit?

 • ‘s Morgens komt iedereen binnen via de veranda achteraan. De jasjes worden aan de kapstokjes gehangen, de maxi-cosi’s blijven in de gang staan.
 • De kindjes zwaaien aan het raam en zien mama of papa vertrekken.
 • De grote kinderen kunnen onmiddellijk beginnen spelen, de kleinsten krijgen hun plaatsje.
 • Met de kindjes die niet slapen in de voormiddag wordt een activiteit gedaan, zoals stempelen, naar een verhaaltje luisteren, dansen...
 • Rond 10 uur krijgen de grotere kinderen verse soep of een koekje.
 • Terwijl het eten wordt klaargemaakt, kunnen de kindjes nog wat vrij spelen.
 • Vanaf 11 uur krijgen de allerkleinsten hun middagmaal of fles, daarna komen de peuters aan de beurt. Wat zij op hun bordje krijgen, kan u lezen op het weekmenu.
 • Na het eten is het voor de meesten bedtijd.
 • Wanneer uw kindje terug wakker is, kan het spelen of direct een vieruurtje nemen bestaande uit: fruitpap, pudding, een boterham, een stukje fruit ...
 • Nadien kan iedereen nog voluit spelen tot mama of papa hun lieve spruit komt halen.
 • Vooraleer uw kindje naar huis gaat, bespreken wij samen met u het verloop van de dag. 

 

Een goede opvoeding staat centraal, daarom is het voor de begeleidsters belangrijk te weten hoe uw kindje zich thuis gedraagt.

 

Bij inschrijving krijgen de ouders een volledige inschrijvingsmap. Deze map wordt samen met ons overlopen.

Bij de inschrijving wordt een waarborg gevraagd. Zo houden wij deze dagen zeker vrij voor uw kindje.
Wij vragen een waarborg van 50 euro per dag in de week - wie 3 dagen per week zal komen, betaalt dus een waarborg van 150 euro. Deze waarborg wordt volledig terugbetaald als u ons ten minste drie maanden op voorhand de einddatum van de opvang meedeelt. Voor meer info verwijzen wij naar de inschrijvingsmap.

Pierewiet praktisch

 • Kinderopvang Pierewiet is elke werkdag open van 7 uur tot 19 uur.
 • De dagprijs houdt rekening met uw gezinsinkomen. Kind en Gezin bepaalt de dagprijs.
  U kan hier een idee krijgen van deze prijzen.
 • Hebt u meer dan één kind ten laste, dan krijgt u korting vanaf het tweede kind, ongeacht welk kind al dan niet naar de opvang komt. 
 • Of je nu een volledige of een halve dag komt, alles is inbegrepen, uitgezonderd wat hieronder vermeld staat:
  1. flesvoeding
  2. pampers
  3. speciale verzorgingsproducten
 • Ook wie een halve dag komt, krijgt een middagmaal.
 • Er geldt een minimum van drie opvangdagen per week, waarvan bij voorkeur minstens een woensdag of een vrijdag
 • Het opvangplan van uw kindje vormt de basis voor de regeling bij afwezigheden.
 • Het opvangplan bepaalt, vanaf de eerste dag dat uw kindje komt tot uw kindje naar school gaat, op welke dagen u opvang wenst en dus ook welke dagen Pierewiet voor uw kindje zorgt.
 • Uitzonderlijk kan uw kindje ook op een niet afgesproken datum komen, mits u vooraf verwittigt en er voldoende plaats is.
 • De afrekening gebeurt per maand door overschrijving aan Kind en Gezin.
 • U krijgt van Kind en Gezin een attest, dat u bij uw belastingaangifte kan voegen.

 

 

Hebt u nog vragen?
Contacteer ons voor meer inlichtingen.
Wij danken u alvast voor uw interesse!